organizarea pe logistica – foarte importanta

Echipa Nord–Vest are in componenta judetele: Bihor, Satu Mare, Maramureş, Sălaj, Cluj, Bistriţa-Năsăud;

Cei 6 coordonatori judeţeni vor monitoriza organizarea logistică în judeţul pe care îl au în gestiune;


La nivel local, peste 60 coordonatori de Bază – vor fi responsabili cu recepţia voluntarilor din zona arondată bazei, împărţirea hărţilor cu gunoaie, dotarea echipelor de lucru cu saci şi prezentarea instructajului general.


Cei care doresc să se implice în organizarea logistică la nivel local, vor avea în administrare următoarele direcţii de activitate:


– Cunoaşterea şi aplicarea, alături de echipa centrală, a soluţiilor de gestionare a deşeurilor ce vor fi aplicate pentru gunoaiele strânse din zona arondată: gropi conforme pentru depozitare a deşeurilor, colectori şi reciclatori, co-incineratori (coordonatorii regionali, coordonatorii judeţeni);


– Cunoaşterea particularităţilor judeţului din punct de vedere administrativ, geografic şi al infrastructurii rutiere (coordonatorii judeţeni, coordonatorii regionali);


– Participarea la acţiunea de cartare – identificarea şi marcarea mormanelor de gunoi (coordonatorii de bază, coordonatorii judeţeni, coordonatorii regionali);


– Gestionarea materialelor de lucru ce vor fi folosite în acţiunea de strângere a gunoaielor: saci, mănuşi, echipamente si utilaje (coordonatorii judeţeni, coordonatorii de bază, coordonatorii regionali);


– Monitorizarea transportării gunoaielor strânse la bazele din vecinătatea lor, şi de acolo către staţiile finale de sortare, reciclare, co-incinerare, depozitare, etc. (coordonatorii de bază, coordonatorii judeţeni, coordonatorii regionali);


– Împărţirea voluntarilor pe echipe şi indicarea zonei pe care o vor avea de acoperit (coordonatorii de bază).


!! Pentru ca proiectul să fie dus la final cu succes, este nevoie de parteneri strategici din rândul operatorilor ce deţin capacităţi de gestionare a deşeurilor: colectori şi reciclatori pe toate tipurile de deşeuri reciclabile, gropi ecologice conforme pentru depozitarea deşeurilor nereciclabile, instalaţii pentru co-procesarea şi incinerarea deşeurilor în vederea obţinerii de energie, tratarea deşeurilor periculoase.


!! De asemenea, pe partea de logistică este necesar ajutorul voluntarilor în acţiunea de cartare a mormanelor de gunoi. Pentru această activitate se vor forma echipe de câte 2 persoane, care posedă şi un mijloc de deplasare (maşină, motocicletă, bicicletă etc), un terminal GPS sau un telefon mobil cu GPS încorporat şi câteva ore în care sa se parcurgă o arie şi să se marcheze mormanele de deşeuri întâlnite în aceasta.


Instituţiile (autorităţi, firme, alte entităţi) care doresc să se implice pe partea logistică pot să vină în ajutorul nostru cu:


– Capacităţile tehnice pe care le deţin (containere, maşini pentru transportul deşeurilor/gunoaielor sau al voluntarilor acolo unde va fi cazul, alte utilaje folositoare pentru incărcarea deşeurilor);


– Materiale pentru strângerea gunoaielor: saci, mănuşi;


Voluntari, care să ne ajute la îndeplinirea ambiţiosului proiect de a curăţa România de gunoaie într-o singură zi.;


– Orice fel de informaţii şi sfaturi care să contribuie la bunul mers al proiectului;

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *