Raport privind starea mediului 2017

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului a publicat Raportul privind starea mediului pentru anul 2018. Din pacate, in cazul deseurilor, acesta contine date pentru anul 2017 si 2016. Noi am analizat datele in cele ce urmeaza.
Cu toate ca in anul 2016 PIB-ul a crescut cu 7.37% fata de anul 2015 (datele oficiale arata o crestere de doar 4,8%, dar analiza este facuta pe datele din Raportul privind Starea Mediului), consumul intern de materiale a crescut doar cu 1.15%, ceea ce poate parea o decuplare a cresterii PIB-ului de consumul de materiale, poate prin cresterea sectoarelor de servicii.Vom vedea in anii urmatori daca tendinta se pastreaza.
Daca ne uitam la graficul de mai jos, observam ca eficienta materiala  si productivitatea materiala au trenduri de crestere, exceptand anul 2015. Speram ca in anul 2017 eficienta sa atinga din nou cota de 1.4. 
Eficienta materiala se calculeaza ca raport între PIB şi intrările directe de materiale în economie (PIB/IDM) si cu cat creste mai mult, cu atat folosim mai inteligent materialele in economie. Productivitatea materiala se calculeaza ca raport între PIB şi consumul intern de materiale (PIB/CIM), acest indicator ar trebui sa aiba si el un trend crescator.

Deseuri colectate de municipalitati:

Deseuri colectate Cantitate colectata in 2016 (mii tone) Procent 2016 % Cantitate colectata in 2017 (mii tone) Procent 2017 % Diferenta %
Deșeuri menajere și asimilabile 4301 82 4471 84 +3.95
Deșeuri din servicii municipale 691 13 612 12 -12.9
Deșeuri din construcţii/demolări 269 5 228 4 -15.25
TOTAL 5260 100 5311 100 +0.96

Din tabelul de mai sus putem observa ca a crescut gradul de colectare a deseurilor menajere cu 3.95 % (170.000 tone) in anul 2017.

Acest lucru s-a intamplat pe fondul cresterii gradului de colectare in mediul rural de la aproximativ 75 % in anul 2016 (nu este specificat exact in raportul privind starea mediului pentru anul 2016) pana la 79% in 2017. In schimb a scazut gradul de colectare a deseurilor municipale si al celor din constructii si demolari.
Cantităţile de deşeuri generate de populaţia care nu este deservită de servicii de salubritate se calculează utilizând următorii indici de generare: 0,9 kg/loc/zi pentru mediul urban și 0,4 kg/loc/zi pentru mediul rural. Gestionarea deşeurilor municipale presupune colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea acestora, inclusiv monitorizarea depozitelor de deșeuri după închidere.  Responsabilitatea pentru gestionarea deșeurilor municipale revine administraţiilor publice locale, care, prin mijloace proprii sau prin concesionarea serviciului de salubrizare către un operator autorizat, trebuie să asigure colectarea (inclusiv colectarea separată), transportul, tratarea, valorificarea și eliminarea finală a acestor deșeuri. O parte din deşeurile municipale colectate este trimisă direct către valorificare finală (materială sau energetică), respectiv către eliminare, în timp ce o altă parte este trimisă către instalaţii de tratare intermediară (staţii de sortare, compostare). Eliminarea deșeurilor municipale se realizează exclusiv prin depozitare. Până în prezent, în România nu au fost puse în funcţiune instalaţii pentru incinerarea deşeurilor municipale. La sfârşitul anului 2018, erau autorizate şi în operare 43 de depozite conforme pentru deşeuri municipale. 
Având în vedere cele de mai sus, au fost calculaţi următorii indicatori privind deşeurile municipale, la nivel național:

 o Deşeuri municipale generate –  533.171 tone în anul 2017 Valoarea a fost calculată prin însumarea cantităţilor generate pentru următoarele tipuri de deşeuri:

  •  deşeuri menajere şi asimilabile şi din servicii municipale colectate de operatorii de salubritate, exclusiv deșeurile inerte;
  •  deşeuri menajere generate şi necolectate de operatorii de salubritate; 
  •  deşeuri reciclabile provenite de la populaţie, colectate prin intermediul operatorilor economici   autorizaţi, alţii decât operatorii de salubritate (hârtie şi carton, metale, plastic, sticlă, lemn, textile, DEEE – date preliminare, deşeuri de baterii şi acumulatori) 

o Deşeuri municipale reciclate (inclusiv compostare) – 739.384 tone în anul 2017.Valoarea a fost calculată prin însumarea cantităţilor reciclate pentru următoarele tipuri de deşeuri:

  •  deşeuri menajere şi asimilabile şi din servicii municipale colectate de operatorii de salubritate; 
  •  deşeuri menajere generate şi necolectate de operatorii de salubritate; 
  •  deșeuri reciclabile provenite de la populaţie, colectate prin intermediul operatorilor economici autorizaţi, alţii decât operatorii de salubritate (hârtie şi carton, metale, plastic, sticlă, lemn, biodegradabil, textile, DEEE– date preliminare, deşeuri de baterii şi acumulatori).

Estimararea catitatii generate in 2016 a fost de 5136029 tone, iar in 2017 desi gradul de colactare a crescut, a crescut si estimarea la 5333171, asta inseamna ca valorile cu care se calculeaza estimatul de deseuri generate sunt gresite gresite si anume: – 0.9 kg/loc/zi in mediul urban  – 0.4 kg/loc/zi in mediul rural

Gestionarea deseurilor menajere si asimilabile
Gradul de reciclare a deseurilor menajere a crescut comparativ cu 2016 de la 13.31% la 13.98 % in 2017.
In cifre absolute:
In 2016 am reciclat 683.771 tone deseuriIn 2017 am reciclat 739.384 tone deseuri. Desi gradul de reciclare a crescut cu 8,1 % , impactul e scazut deoarece avem mai multe deseuri generate.
Rezultatele nu sunt deloc suficiente, avand in vedere ca tinta Romaniei pentru anul 2020 este de 50% grad de colectare selectiva si reciclare din totalul de deseuri menajere generate.
Gestionarea deseurilor de ambalaje
In ceea ce priveste deseurile de ambalaje, datele care ne sunt furnizate sunt cele pe anul 2016.
In cazul deseurilor de ambalaje tara noastra sta mai bine:
  • Tinta pentru reciclare este de 55%, iar Romania a ajuns in anul 2017 la 60.37%
  • Tinta pentru valorificare este de 60%, iar Romania a ajuns in 2017 la 62.3%

Acest lucru a fost posibil datorita colectorilor ambulanti si a Organizatiilor pentru Transfer de Responsabilitate (OTR) care platesc pentru aceste deseuri.

Cresterea este una simtitoare si fata de anul 2015 cand am avut un procent de reciclare de 55,91% si un procent de 56.9% de valorificare, acestea cu toate ca in anul 2016 au fost introduse pe piata mai multe ambalaje. 
Ambalajele introduse pe piata reprezinta greutatea ambalajelor de la produsele importate sau produse in Romania si vandute aici in anul specificat, si nu se refera la productia efectiva de ambalaje.
In continuare tinta tarii noastre trebuie sa fie implementarea colectarii selective „din poarta in poarta”, in fiecare localitate, transferul deseurilor catre statiile de sortare si apoi catre reciclare. Trebuie sa ajungem la un procent de 30% depozitare, de la fabulosul procent de 70,79%.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *