Let’s Do It, Romania! la Summitul Tinerilor

În perioada 7-11 noiembrie, la Baia-Mare, a avut loc Summitul Tinerilor, cel mai amplu eveniment de învățare, dezbatere și celebrare a mișcării de tineret din România. Ne-am bucurat să fim parte a acestuia prin organizarea atelierului „Tinerii, agenții unei Europe durabile”, facilitat de colega noastră Amelia Mistreanu, membră a Rețelei Naționale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelierul a avut în vedere direcțiile celui de-al 10-lea obiectiv al viitoarei Strategii Europene pentru Tineret – O Europă verde și durabilă:

⁃ asigurarea faptului că toată lumea, inclusiv tinerii, conștientizează impactul acțiunilor lor asupra mediului înconjurător;

⁃ încurajarea întregii societăți, și în special a tinerilor, să acționeze ca agenți ai schimbării pentru dezvoltare ecologică și durabilă;

⁃ luarea în considerare a impactului asupra mediului al fiecărei politici sau al fiecărei decizii din viața de zi cu zi, precum și implicarea tinerilor în procesele de elaborare a politicilor de dezvoltare durabilă la toate nivelurile;

⁃ creșterea cooperării internaționale pentru a elimina producția și consumul dăunător mediului;

⁃ sprijinirea și dezvoltarea oportunităților de voluntariat pentru tineri în domeniul ecologic;

⁃ asigurarea accesului tuturor, dar în special al tinerilor, la o infrastructură ecologică pentru a trăi un stil de viață mai durabil;

⁃ dezvoltarea cercetării și inovării în domeniul tehnologiilor ecologice.

Întâlnirea cu participanții, veniți din mai multe zone ale țării, a pus în lumină o serie de impedimente de care ne lovim când vorbim de adoptarea unor măsuri sustenabile de trai în raport cu mediul. Dintre acestea amintim faptul că valorile educației ecologice nu sunt încetățenite în societatea românească, precum și că infrastructura actuală este insuficient dezvoltată, aspect susținut de lipsa unui management eficace al deșeurilor la nivel național.

Concluzia a fost că un pas important spre dezvoltarea durabilă este asumarea de către tineri a rolului de agenți ai schimbării în comunitățile din care provin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *