Pământul este comoara noastrăNu putem schimba pe alţii, dar dacă ne putem schimba

pe noi înşine, putem înceta schimbarea înfăţişării PAMÂNTULUI.

Melodie Beattie


Cu venirea toamnei, elevii Şcolii cu clasele I-VIII Aşchileul Mare însoţiţi şi îndrumaţi de doamna profesoară: Daniela Marcu şi doamna învăţătoare Andreea Ciurdar, au desfăşurat activităţi în spiritul educaţiei pentru un mediu mai sănătos în cadrul proiectului LET’S DO IT, ROMANIA!- colectând deşeurile selectiv.


Într-un suflu de entuziasm specific bunului gospodar, elevii au făcut curăţenie în curtea şcolii, comună şi la periferia comunei. Astfel au resimţit şi bucuria muncii în echipă, comuniunea cu natura, cât şi responsabilitatea faţă de un mediu  sănătos.

Precum după o treabă bine făcută se înseninează privirea, elevii s-au oglindit în rezultatul muncii lor, realizând că nu doar: “omul sfinţeşte locul” ci şi locul pe om.

Obiectivul acestor acţiuni îşi propune şi sensibilizarea locuitorilor asupra idealului educativ şi a faptului, că un învăţământ de calitate are ca aspiraţii un mediu ambiental curat şi civilizat.

Repetabilitatea şi continuitatea unor astfel de acţiuni îşi găseşte motivaţia, întrucât dascălii şcolii noastre înţeleg bine rolul cetăţeanului, depunând eforturi pentru a induce şi dezvolta elevilor dragostea pentru natură şi pentru a le stimula sentimentul datoriei şi responsabilităţii în ocrotirea şi păstrarea unui mediu sănătos.


Prof. Daniela Marcu


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *