“Şcoala altfel” şi “Şcoala mea e Eco”


În cadrul programului “Şcoala altfel”, săptămâna 2-6 aprilie 2012 va fi dedicată activităţilor educative extracurriculare si extraşcolare.

 

Scopul principal al acestui program este implicarea tuturor copiilor prescolari/elevilor şi a cadrelor didactice în activităţi care să răspundă intereselor şi preocupărilor diverse ale elevilor,  să pună în valoare talentele şi capacităţile acestora în diferite domenii, să stimuleze participarea lor la acţiuni variate, în contexte nonformale.


În cadrul programul ”Şcoala altfel”, elaborat şi organizat de fiecare unitate de învăţământ, vor fi incluşi toţi copiii preşcolari/elevii şi toate cadrele didactice care nu participă la faza naţională a olimpiadelor.

Proiectele se pot organiza în parteneriat cu alte unităţi de învăţământ, cu ONG-uri, cu palatele şi cluburile copiilor, cu Direcţiile de Tineret şi Sport, cu instituţii culturale şi ştiinţifice, agenţiile pentru protecţia mediului etc.
De asemenea, se va avea în vedere posibilitatea implicării părinţilor care doresc acest lucru, precum şi a altor parteneri.


Tipurile de activităţi care pot fi organizate în cadrul programului ”Şcoala altfel” pot include:

-activităţi culturale, activităţi tehnico-ştiinţifice, activităţi sportive;  implicare activă în societate, relaţii şi comunicare.

-activităţi de educaţie ecologică și de protecție a mediului, peer-education, schimburi de experienţă, tabere/şcoli de creaţie sau de cercetare;

 


“Şcoala mea e Eco”

 

 

Lansăm proiectul de educaţie ecologică “Şcoala mea e Eco”, unde avem ca principal scop să transmitem şi să creştem numărul de cunoştinţe despre protecţia mediului înconjurător şi de asemeni, vrem să stimulăm un comportament responsabil în rândul elevilor.

Grupa de vârstă : clasele V-XII

 

Prin “Şcoala mea e Eco”  vrem să vă ajutăm să găsiţi şi să integraţi în activităţile şcolare (şi acasă) soluţii pentru protecţia mediului prin reducerea consumului de resurse. Împreună vrem să găsim soluţii pentru reciclare şi pentru dezvoltarea unui comportament corect în natură :D

 

Exemplele de comportament ecologic identificate de voi vor compune un Eco Ghid pe care îl veţi putea afişa în şcoală sau în fiecare clasă şi despre care puteţi discuta şi în cadrul orelor de dirigenţie.

 

La proiect puteţi participa (o clasă sau mai multe) împreună cu un reprezentant Let’s Do It Romania însoţit de profesori.

Pentru a vă transmite cunoştinţele, vom folosi o prezentare Power Point cu informaţii ecologice de bază,  şi vom discuta liber despre consumul de apă, energie şi combustibil în general, cât consumăm în şcoală şi cum putem reduce consumul.

 

Durata în care vă vom tramsmite informaţii preţioase legate de protecţia mediului va dura o oră:)

 

Vă aşteptăm! :D

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

5 thoughts on ““Şcoala altfel” şi “Şcoala mea e Eco”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *